HS CODE – KHÁI NIỆM VÀ CÁC CÁCH TRA CỨU HIỆU QUẢ NHẤT [2022]

Định nghĩa

Mã HS là mã số dùng để phân loại hàng hóa nhập khẩu trên toàn Thế Giới theo hệ thống phân loại hàng hóa do tổ chức Hải quan Thế giới WCO phát hành có tên là “Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa” (HS – Harmonized Commodity Description and Coding System).

Dựa vào mã số này, cơ quan hải quan sẽ áp thuế xuất nhập khẩu tương ứng cho doanh nghiệp, đồng thời có thể thống kê được thương mại trong nước và xuất nhập khẩu.

Mục tiêu của việc phân chia danh mục mã HS

Mục tiêu của Danh mục HS là đảm bảo phân loại hàng hóa có hệ thống; thống nhất mã số áp dụng cho các loại hàng hóa ở tất cả các quốc gia, thống nhất hệ thống thuật ngữ và ngôn ngữ hải quan nhằm giúp mọi người dễ hiểu và đơn giản hóa công việc của các tổ chức, cá nhân có liên quan; tạo điều kiện thuận lợi cho đàm phán các hiệp ước thương mại cũng như áp dụng các hiệp ước; hiệp định này giữa cơ quan hải quan các nước.

Cấu trúc của mã HS

Thử tưởng tượng cùng một mặt hàng, với mỗi một thứ tiếng lại có một tên gọi khác nhau. Vậy thì làm sao để có thể đồng bộ hóa một cách mô tả hàng hóa nào đó để có thể thống nhất giữa các nước?

Người ta thấy rằng, giữa các thứ tiếng có điểm chung duy nhất là hệ các chữ số, vậy nên người ta xây dựng bảng mã HS dựa trên 10 chữ số từ 0 đến 9.

Ví dụ Cá sống – Fish,live sẽ có mã HS là 0301 và các chữ số đằng sau sẽ quyết định tính chất của chúng như 030111 là cá nước ngọt.

Thường mã HS sẽ có từ 8 đến 10 chữ số, các nước xây dựng bảng mã HS của mình trên bảng mã HS quốc tế, và mã HS của 1 mặt hàng ở các nước phải giống nhau 6 chữ số đầu. Các chữ số sau có thể khác nhau tùy nước.

Mã HS code cấu trúc gồm có:

– Phần: Trong bộ mã HS có tổng cộng 21 hoặc 22 Phần, mỗi phần đều có chú giải phần

– – Chương: Gồm có 97 chương. Trong đó chương 98 và 99 dành riêng cho mỗi quốc gia, mỗi chương đều có chú giải chương. 2 ký tự đầu tiên mô tả tổng quát về hàng hóa

– – – Nhóm: Bao gồm 2 ký tự, phân chia sản phẩm theo từng nhóm chung

– – – – Phân nhóm: được chia ra nhóm chung hơn từ nhóm, gồm có 2 ký tự.

– – – – – Phân nhóm phụ: 2 ký tự. Phân nhóm phụ do mỗi quốc gia quy định

Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa HS hiện đang phân loại trên 98% hàng hóa trong thương mại quốc tế và phiên bản mới nhất có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2012. Trước đó, hệ thống này đã trải qua 4 lần sửa đổi vào các năm: 1992, 1996, 2002, 2006.

Hiện tại có hơn 200 qụốc gia, vùng lãnh thổ cũng nhự các tổ chức quốc tế như Phòng Thống kê Liên hợp quốc và Tổ chức thương mại thế giới sử dụng Danh mục HS.

Cách tra mã HS

Có các cách tra mã HS phổ biến sau:

  • Dựa vào chứng từ cũ đã làm trước đó
  • Sử dụng biểu thuế:

________________________________________

✍️SUNWAY LOGISTICS

📲 Zalo hỗ trợ: zalo.me/g/emrbbn922

📩 Email: thanhlt@sunwaylogistics.vn

🌎 Website: https://sunwaylogistics.vn

📞Tel/Zalo: 0974855333/0947563919