INCOTERMS 2020 VÀ CÁCH GHI NHỚ SIÊU ĐƠN GIẢN

Incoterms là gì?

Incoterms (là chữ viết tắt của International Commerce Terms) là một bộ các điều kiện thương mại thể hiện tập quán giao dịch giữa các giao dịch giữa các doanh nghiệp trong các hợp đồng mua bán hàng hóa.

Incoterms, điều kiện chính thức của ICC về việc sử dụng các điều kiện thương mại nội địa và quốc tế tạo điều kiện cho thương mại quốc tế phát triển. Việc dẫn chiếu Incoterms trong hợp đồng mua bán hàng hóa sẽ phân định rõ ràng nghĩa vụ (về Nghĩa vụ, rủi ro và chi phí) các bên.

Incoterms 2020 được công bố vào tháng 9 năm 2020 và chính thức có hiệu lực vào 1/1/2020. Bản Incoterms này được đánh giá là có nhiều sự thay đổi khá đáng kể, ngoài ra đi sâu và chi tiết hơn vào nghĩa vụ của các bên.

Ở bản 2020 vẫn giữ nguyên 11 điều kiện như bản 2010 ( khác với bản dự thảo trước kia đưa ra dự kiến sẽ bỏ bớt một số điều kiện) nhưng thay điều kiện DAT bằng DPU.

Incoterms nhóm E (Ex Works)

Nội dung

Về cơ bản, EXW trong Incoterms 2020 và 2010 không có sự khác biệt nào.

 • Chuyển giao rủi ro: Điểm chuyển giao rủi ro hàng hóa và chi phí tại cơ sở của người bán (nơi xếp hàng).
 • Phân chia trách nhiệm và rủi ro trong điều khoản này:
Người bán Người mua
 • Chuẩn bị hàng theo đúng hợp đồng đã thỏa thuận, giao hàng cho người mua tại cơ sở của người bán hoặc tại địa điểm quy định.
 • Giúp người mua làm thủ tục xuất khẩu khi có yêu cầu với chi phí của người mua (Nếu điều đó quy định trong hợp đồng).
 • Giao cho người mua các chứng từ có liên quan đến hàng hóa.
 •  Không phải chịu chi phí bốc hàng lên phương tiện vận tải do người mua chỉ định nếu không có quy định khác đi trong hợp đồng mua bán
 • Trả tiền hàng theo hợp đồng đã thỏa thuận.
 •  Chịu mọi chi phí và rủi ro kể từ khi nhận hàng tại cơ sở của người bán (chi phí kiểm tra hàng hóa, chi phí về giấy tờ, thủ tục để nhận hàng và thông quan xuất khẩu, chi phí mua bảo hiểm, chi phí mà người bán đã bỏ ra để hỗ trợ cho mình…).
 •  Làm thủ tục và chịu các chi phí để thực hiện thông quan xuất khẩu, quá cảnh, nhập khẩu hàng hóa.

Chú ý:

 • Việc xếp hàng lên phương tiện vận chuyển (từ xưởng người bán ra cảng) không thuộc trách nhiệm của người bán. Nếu người bán làm thay việc này thì chi phí và rủi ro sẽ vẫn do người mua chịu.
 • Người bán sẽ hỗ trợ người mua trong việc làm thủ tục xuất khẩu cho hàng hóa(nếu được yêu cầu). Vậy nên người mua không nên dùng điều khoản này khi họ không thể trực tiếp hay gián tiếp làm thủ tục thông quan cho hàng hóa tại nước xuất khẩu. 

Cách ghi nhớ Incoterms EXW

Giờ tôi có một món hàng, tôi muốn bán và tôi không chịu bất cứ trách nhiệm gì về lô hàng đó, từ xin giấy phép xuất khẩu đến thuê phương tiện vận chuyển, thuê tàu… nghĩa là rất lười và không có chút trách nhiệm gì về thủ tục thì đó là điều kiện nhóm E .Vậy khi nào mình muốn bán hàng và chẳng muốn làm thủ tục gì hãy nhớ đến nhóm E.

Incoterms nhóm F

FCA (Free Carrier)

Nội dung

FCA Incoterms 2020 là quy tắc có thể sử dụng cho mọi phương thức vận tải. Có nhiều báo cáo chỉ rằng FCA (Free Carrier) là quy tắc được sử dụng nhiều nhất trên thế giới với khoảng 40% các hợp đồng dẫn chứng quy tắc này. (Số liệu từ Shiphub.co).

 • Chuyển giao rủi ro/ hàng hóa:
  • Nếu hàng được giao tại nơi nằm dưới quyền kiểm soát của người bán như là nhà kho hay xưởng thì người bán có nghĩa vụ bốc hàng lên phương tiện vận tải đến lấy hàng.
  • Nếu hàng được giao ngoài ơi nằm dưới quyền kiểm soát của người bán như là cảng biển hay cảng hàng không, thì người bán có nghĩa vụ vận chuyển hàng hóa đến địa điểm đó, người mua sẽ phải chịu trách nhiệm về việc bốc hàng từ xe của người bán và mọi rủi ro và chi phí từ đó về sau.
 • Phân chia trách nhiệm và rủi ro trong điều khoản này:
Người bán Người mua
 • Người bán phải giao hàng hóa cùng hóa đơn thương mại và các chứng từ khác được quy định trong hợp đồng.
 • Hỗ trợ người mua lấy chứng từ vận tải nếu người mua yêu cầu, chi phí do người mua chịu.
 • Lo liệu việc bốc hàng lên phương tiện vận tải do người mua chỉ định nếu địa điểm nhận hàng ở trong kho của người bán. Nếu địa điểm nhận hàng ở ngoài kho của người bán, người bán phải sắp xếp để vận chuyển hàng hóa đến điểm giao hàng.
 • Làm thủ tục xuất khẩu cho hàng và chịu mọi rủi ro, chi phí liên quan đến nghiệp vụ này.
 • Nếu người mua nhờ, người bán có thể thuê phương tiện vận tải theo các điều kiện thông thường, mọi chi phí do người mua chi trả.
 • Người mua phải nhận hàng từ người bán theo thời gian quy định, vận chuyển và thông quan nhập khẩu hàng hóa.
 • Người mua phải chịu mọi rủi ro về việc mất mát hoăc hư hỏng từ khi người chuyên chở của mình nhận hàng.
 • Trả các chi phí và chịu rủi ro nếu nhờ người bán hàng thuê phương tiện chuyên chở.
 • Thông quan nhập khẩu hàng hóa.

Cách ghi nhớ Incoterms FCA

Chỉ bốc hàng lên phương tiện vận tải người mua gửi đến nhận hàng nếu vị trí đó nằm trong cơ sở của người mua. Sau khi bốc hàng lên phương tiện vận tải là tôi hết trách nhiệm. Lấy ví dụ , tôi bán 2 container về đèn chiếu sáng theo điều kiện FCA sang Mỹ, cơ sở sản xuất của tôi ở Kỳ Anh. Nếu tôi giao hàng ở cơ sở Kỳ Anh, thì tôi phải thuê xe nâng để chuyển hàng lên xe container chuyên dụng do người mua gửi đến.Lấy trường hợp, vẫn bán theo điều kiện FCA, nhưng giao hàng ở kho trung chuyển ở Tân Cảng chẳng hạn, lúc này việc vận chuyển hàng lên xe container chuyên dụng do người mua gửi đến, người mua phải tự lo lấy. Nghe có vẻ không công bằng, thực ra thì người bán đã phải vận chuyển hàng đến tận kho trung chuyển rồi còn gì. Điều này có lợi cho những nhà xuất khẩu, bán hàng nhiều, có vị trí tập kết hàng tốt.

Làm thế nào nhớ được tính chất cơ bản của nhóm FCA? – Nhớ đến FCA hãy nhớ từ C-Carrier ,Free Carrier –Miễn trách nhiệm vận chuyển, chính là ý nghĩa đã phân tích ở trên.

FAS (Free alongside)

Nội dung

Với FAS Incoterms 2020, người bán thông quan xuất khẩu và vận chuyển hàng đến dọc mạn tàu chuyên chở mà người mua chỉ định. Điều này có nghĩa là người bán sẽ chịu trách nhiệm cho mọi rủi ro và chi phí xảy ra đối với hàng hóa tới khi hàng được vận chuyển tới song song mạn tàu được chỉ định. Đây là điều kiện mà chỉ sử dụng cho vận tải biển và thủy nội địa. Nếu không thể vận chuyển như trên mà chỉ có thể chuyển tới 1 bãi container thì 2 bên nên cân nhắc sử dụng quy tắc FC.

 • Điểm chuyển giao rủi ro/ hàng hóa : Người bán phải đặt hàng dọc mạn tàu hoặc mua hàng đã đặt sẵn ở dọc mạn tàu chuyên chở. Sau khi hoàn thành việc dỡ hàng xuống đặt dọc mạn tàu thì rủi ro và chi phí được chuyển giao sang cho người mua.
 • Phân chia trách nhiệm và rủi ro trong điều khoản này:
Người bán Người mua
 • Giao hàng dọc mạn tàu chuyên chở được chỉ định kèm theo hóa đơn thương mại và các chứng từ khác được quy định trong hợp đồng.
 • Thông báo trước cho người bán về thời gian có thể giao hàng.
 • Nếu người mua yêu cầu, lấy giúp người mua các giấy tờ cần thiết phục vụ cho việc nhập khẩu, do người mua chịu chi phí.
 • Đóng gói và kẻ ký mã hiệu.
 • Thông quan xuất khẩu.
 • Người bán không cần mua bảo hiểm. Tuy nhiên nếu người mua yêu cầu các thông tin cần thiết để mua bảo hiểm thì người bán cần phải chịu rủi ro và chi phí để cung cấp được các  thông thi này cho người mua
 • Trả tiền hàng theo hóa đơn thương mại của lô hàng.
 • Thuê phương tiện vận tải chuyên chở quốc tế, thông báo với người bán thông tin về con tàu và thời gian nhận hàng.
 • Nếu người bán yêu cầu, lấy giúp người bán các giấy tờ cần thiết phục vụ cho việc xuất khẩu, do người bán chịu chi phí.
 • Thông quan nhập khẩu.

Cách ghi nhớ Incoterms FAS

Nhóm này, trách nhiệm người bán, cao hơn nhóm FCA, nghĩa là không giao hàng tại cơ sở sản xuất hay điểm trung chuyển như trên mà người bán phải thuê phương tiện vận chuyển để đưa hàng xếp dọc mạn tàu.Để nhớ đặc tính này hãy nhớ từ Free Alongside – Miễn trách nhiệm đến khi đã xếp dọc mạn tàu.

FOB (Free on Board)

Nội dung

Với FOB Incoterms 2020, người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng cho người mua khi hàng hóa đã nằm an toàn trên tàu, dưới sự định đoạt của người mua tại cảng đã thỏa thuận trong hợp đồng.

 • Điểm  chuyển giao rủi ro/ hàng hóa: Rủi ro về việc hỏng hay mất mát hàng hóa được chuyển từ người bán sang người mua khi hàng hóa đã nằm trên tàu, và từ đây người mua cũng sẽ chịu mọi chi phí liên quan đến hàng hóa.
 • Phân chia trách nhiệm và rủi ro trong điều khoản này:
Người bán Người mua
 • Vận chuyển hàng hóa lên trên tàu tại cảng đi do 2 bên đã quy định trong hợp đồng và chịu mọi rủi ro liên quan.
 • Xin giấy phép và làm các thủ tục xuất khẩu hàng hóa.
 • Chịu mọi rủi ro liên quan đến mất mát hay hư hỏng hàng hóa trước khi hàng được đặt an toàn lên trên tàu.
 • Thông báo cho người mua về việc hàng hóa đã lên tàu.
 • Giao các chứng từ được quy định trong hợp đồng cho người mua
 • Chịu trách nhiệm cho bất kì hư hỏng hay mất mát nào sau khi hàng hóa được đưa an toàn lên trên tàu.
 • Chịu mọi chi phí để thuê phương tiện vận tải và làm thủ tục nhập khẩu.
 • Thông báo cho người bán về địa điểm, con tàu nhận hàng và thời gian sẵn sàng nhận hàng.

Cách ghi nhớ Incoterms FOB

Ở điều kiện FAS trách nhiệm ta là giao hàng đến mạn tàu, thế còn nếu khi bốc hàng từ mạn tàu lên tàu, chẳng may hàng bị vỡ thì sao, ai chịu trách nhiệm? Ai trả chi phí bốc hàng này? Trả lời câu hỏi trên chính là điều kiện FOB.Vậy nhớ đến FOB, hãy nhớ đến trách nhiệm của chúng ta là phải giao hàng lên đến tàu, nghĩa là chịu trách nhiệm cẩu hàng lên tàu. Từ Free on board nói lên điều đó – Miễn trách nhiệm khi đã giao hàng lên tàu. Như vậy trong điều kiện nhóm F, hãy nhớ 2 điểm quan trọng:

 • Trách nhiệm chuyên chở tăng dần: FCA———>>>FAS———>>> FOB
 • Chịu chi phí làm thủ tục xuất khẩu, nộp thuế và lệ phí xuất khẩu.Vậy là từ nhóm E, tôi chỉ giao hàng thôi, còn người mua muốn làm gì thì làm.

Incoterms nhóm C

CFR (Cost and Freight)

Nội dung

Với CFR Incoterms 2020, người bán thông quan xuất khẩu và vận chuyển hàng đến đặt hàng lên trên tàu chuyên chở do người mua chỉ định tại cảng đi do 2 bên thỏa thuận trong hợp đồng hoặc mua lại hàng hóa đã đặt sẵn trên phương tiện vận tải nói trên.

 • Điểm chuyển giao rủi ro/ hàng hóa: Rủi ro về mất mát hay hư hỏng hàng hóa sẽ chuyển từ người bán sang người mua khi mà hàng hóa đã an toàn trên tàu.Tuy nhiên người bán sẽ phải chịu chi phí để đưa được hàng đến cảng đích, tức là sẽ phải thuê tàu chuyên chở hàng.
 • Phân chia trách nhiệm và rủi ro trong điều khoản này:
Người bán Người mua
 • Giao hàng an toàn lên trên phương tiện vận tải.
 • Thuê tàu vận chuyển hàng hóa.
 • Kiểm soát chất lượng, số lượng, trọng lượng của hàng hóa trước khi giao lên tàu.
 • Đóng gói đúng cách để bảo đảm an toàn cho hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển.
 • Gửi các chứng từ vận tải gốc cũng như là các bản điện tử đến cảng đích cho người mua.
 • Chịu mọi chi phí và rủi ro để cung cấp thông tin cho người mua mua bảo hiểm hàng hóa
 • Nhận hàng hóa theo như thời gian và địa điểm 2 bên quy định.
 • Chịu mọi rủi ro với hàng hóa khi tàu đã cập cảng đích.
 • Làm các thủ tục hải quan để nhập khẩu hàng hóa
 • Thông báo cho người bán chính xác về địa điểm nhận hàng thuộc cảng đích và thời gian nhận hàng.

Cách ghi nhớ Incoterms CFR

Đơn giản là người bán phải chịu thêm chi phí chuyên chở đến cảng dỡ hàng, còn chi phí dỡ hàng do người mua chịu nếu có thỏa thuận.

Giá CFR = Giá FOB + F (Cước phí vận chuyển)

CIF (Cost – Insurance and Freight)

Nội dung

Với CIF Incoterms 2020, người bán thông quan xuất khẩu và vận chuyển hàng đến đặt hàng lên trên tàu chuyên chở do người mua chỉ định tại cảng đi do 2 bên thỏa thuận trong hợp đồng hoặc mua lại hàng hóa đã đặt sẵn trên phương tiện vận tải nói trên. Ngoài ra ở CIF Incoterms 2020 thì người bán sẽ có trách nhiệm phải mua bảo hiểm cho hàng hóa.

 • Điểm chuyển giao rủi ro/ hàng hóa: Rủi ro về mất mát hay hư hỏng hàng hóa sẽ chuyển từ người bán sang người mua khi mà hàng hóa đã an toàn trên tàu. Tuy nhiên người bán sẽ phải chịu chi phí để đưa được hàng đến cảng đích, tức là sẽ phải thuê tàu chuyên chở hàng.
 • Phân chia trách nhiệm và rủi ro trong điều khoản này:
Người bán Người mua
 • Giao hàng an toàn lên trên phương tiện vận tải.
 • Thuê tàu vận chuyển hàng hóa.
 • Kiểm soát chất lượng, số lượng, trọng lượng của hàng hóa trước khi giao lên tàu.
 • Đóng gói đúng cách để bảo đảm an toàn cho hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển.
 • Gửi các chứng từ vận tải gốc cũng như là các bản điện tử đến cảng đích cho người mua.
 • Mua bảo hiểm cho hàng hóa ở mức thấp nhất.
 • Nhận hàng hóa theo như thời gian và địa điểm 2 bên quy định.
 • Chịu mọi rủi ro với hàng hóa khi tàu đã cập cảng đích.
 • Làm các thủ tục hải quan để nhập khẩu hàng hóa.
 • Thông báo cho người bán chính xác về địa điểm nhận hàng thuộc cảng đích và thời gian nhận hàng.

Cách ghi nhớ Incoterms CIF

Quá trình chuyên chở từ cảng mua đến cảng bán là do người bán chịu rồi nhưng nếu dọc đường đi, chẳng may hàng hóa bị hỏng thì sao? Rõ ràng là cần phải mua bảo hiếm cho hàng. Như vậy CIF giống CFR ngòai việc người bán phải mua bảo hiểm. Thường thì mua bảo hiểm ở mức tối thiểu theo FPA hay ICC(C) -110% giá trị hàng hóa giao dịch.Bí quyết để nhớ nhóm CIF vối các nhóm khác là từ I-Insurance-Bảo hiểm.

Giá CIF = Giá FOB + F (cước vận chuyển) + (CIF x R) = (FOB+F)/(1-R)

Có những doanh nghiệp mua hàng, mặc dù ta đã chuyển hàng đến cảng nhưng họ chưa thỏa mãn, muốn ta chuyển công ty hay địa điểm họ chỉ định nằm sâu trong nội địa, do vậy phát sinh thêm điều kiện CPT, CIP.

CPT (Carriage paid to)

Nội dung

Với CPT Incoterms 2020, người bán có nghĩa vụ vận chuyển hàng giao cho người chuyên chở. Đây là quy tắc có thể sử dụng cho mọi phương thức vận tải, bao gồm cả vận tải đa phương thức. Bên bán sẽ chịu chi phí vận chuyển hàng đến cảng đích, rủi ro sẽ được chuyển giao khi mà hàng hóa được giao cho bên vận tải đầu tiên

 • Điểm chuyển giao rủi ro/ hàng hóa:
  • Nếu sau khi chuyển hàng cho bên vận tải đầu tiên, bất kì điều gì làm nảy sinh rủi ro và chi phí với hàng hóa mà không nằm trong hợp đồng vận tải người bán ký kết để đưa hàng tới cảng đích sẽ do người mua chịu.
  • Với CPT Incoterms 2020, có 2 điểm đáng lưu ý là nơi mà hàng hóa được giao cho bên vận tải đầu tiên (nơi chuyển giao rủi ro hàng hóa), và nơi mà 2 bên đàm phán là địa điểm đích đến của hàng ( điểm mà người bán phải ký hợp đồng vận tải để đưa hàng tới đó).
 • Phân chia trách nhiệm và rủi ro trong điều khoản này: 
Người bán Người mua
 • Chi phí làm thủ tục xuất khẩu
 • Các chi phí liên quan đến việc đưa hàng tới và giao cho bên vận tải đầu tiên
 • Các chi phí đưa hàng đến cảng đích theo hợp đồng vận tải đã kí kết
 • Chi phí chuyển các chứng từ cho người mua
 • Chi phí vận tải qua các nước quá cảnh theo hợp đồng vận tải
 • Các chi phí liên quan đến hàng hóa( ngoại trừ các chi phí làm thủ tục xuất khẩu do bên bán chịu và các chi phí đã có trong hợp đồng vận tải) sau khi bên vận tải đầu tiên nhận hàng.
 • Chi phí làm hàng tại cảng đích và vận chuyển về kho
 • Chi phí Local charges tại cảng đích trừ những chi phí mà người bán đã trả cho bên vận tải
 • Chi phí phát sinh do người mua không kịp hay không thông báo chính xác cho người bán về thời điểm và địa điểm nhận hàng.
 • Các chi phí liên quan đến kiểm tra hàng hóa trước khi xuất khẩu trừ khi các thủ tục này là của cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu

Cách ghi nhớ Incoterms CPT

CPT= CFR + F (Cước phí vận chuyển từ cảng dỡ hàng đến vị trí nhận hàng do người bán chỉ định)

Đặc điểm nổi bật của CPT là ở chỗ đó, giống hệt CFR, ngoài ra còn thêm cước phí vận chuyển từ cảng dỡ hàng đến vị trí nhận hàng do người bán chỉ định.

CIP (Carriage and insurance paid to)

Nội dung

Với CIP Incoterms 2020, người bán có nghĩa vụ vận chuyển hàng giao cho người chuyên chở, trả tiền vận chuyển hàng tới cảng đích và mua bảo hiểm cho hàng hóa theo điều kiện A là điều kiện bảo hiểm cao nhất. Đây là quy tắc có thể sử dụng cho mọi phương thức vận tải, bao gồm cả vận tải đa phương thức.

 • Điểm chuyển giao rủi ro/ hàng hóa: Bên bán sẽ chịu chi phí vận chuyển hàng đến cảng đích, rủi ro sẽ được chuyển giao khi mà hàng hóa được giao cho bên vận tải đầu tiên. Tức là nếu sau khi chuyển hàng cho bên vận tải đầu tiên, bất kì điều gì làm nảy sinh rủi ro và chi phí với hàng hóa mà không nằm trong hợp đồng vận tải người bán kí kết để đưa hàng tới cảng đích sẽ do người mua chịu.
 • Phân chia trách nhiệm và rủi ro trong điều khoản này:
Người bán Người mua
 • Cung cấp hóa đơn thương mại và các giấy tờ khác theo hợp đồng.
 • Chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa an toàn tới giao cho bên vận tải đầu tiên tại địa điểm đã định vào thời gian đã thỏa thuận.
 • Thuê và làm hợp đồng vận tải để đưa được hàng hóa đến cảng đích theo các tuyến thông thường thuận tiện nhất.
 • Đóng gói đúng cách để bảo đảm an toàn cho hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển.
 • Làm thủ tục xuất khẩu, cung cấp các thông tin và chứng từ để người mua làm thủ tục nhập khẩu.
 • Thông báo cho người mua về việc giao hàng cho bên vận tải và cung cấp bằng chứng về việc đã giao hàng an toàn cho bên vận tải.
 • Mua bảo hiểm hàng hóa theo mức cao nhất là mức A
 • Chịu trách nhiệm cho mọi rủi ro và tổn thất xảy ra với hàng hóa từ khi hàng được giao cho bên vận tải đầu tiên.
 • Làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa.
 • Làm các thủ tục hải quan để nhập khẩu hàng hóa.
 • Thông báo cho người bán chính xác về địa điểm nhận hàng thuộc cảng đích và thời gian nhận hàng.
 • Không có nghĩa vụ phải làm hợp đồng vận tải hay hợp đồng bảo hiểm

Cách ghi nhớ Incoterms CIP

 • CIP = CIF + (I + F) (Cước phí vận chuyển và bảo hiểm từ cảng dỡ hàng đến vị trí nhận hàng do người bán chỉ định)
 • CIP = CPT + I (Cước phí bảo hiểm từ cảng dỡ hàng đến vị trí nhận hàng do người bán chỉ định)

Như vậy trong nhóm C, có các lưu ý sau:

 • Trách nhiệm làm thủ tục nhập khãu, nộp thuế và lệ phí nhập khẩu thuộc người mua.
 • Trách nhiệm người bán tăng dần CFR ——->>> CIF——->>> CPT——->>> CIP.
 • CIF, CFR chỉ áp dụng phương tiện vận tải thủy.
 • CPT, CIP áp dụng đường sắt, đường bộ, đường hàng không, và cả vận tải đa phương thức.

Incoterms nhóm D

DDP (Delivered duty paid)

Nội dung

Với DDP Incoterms 2020, người bán chuyển giao hàng hóa sang cho người mua khi hàng hóa đã được đưa tới địa điểm giao hàng đã quy định trong hợp đồng, dưới sự định đoạt của người mua, đã thông quan nhập khẩu, sẵn sàng để dỡ xuống. Đây là quy tắc mà người bán phải chịu mức trách nhiệm cao nhất, làm cả thông quan đầu nhập khẩu.

 • Điểm chuyển giao rủi ro/ hàng hóa: Người bán chịu mọi rủi ro và chi phí để đưa được hàng đến địa điểm giao hàng đã định sẵn trong hợp đồng kể cả thông quan hải quan ở đầu nhập khẩu.
 • Phân chia trách nhiệm và rủi ro trong điều khoản này:
Người bán Người mua
 • Ký kết hợp đồng vận tải để đưa được hàng đến điểm đích quy định.
 • Đóng gói và kẻ ký mã hiệu, kiểm đếm hàng.
 • Làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa.
 • Làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa.
 • Giao hàng kèm theo hóa đơn thương mại và các chứng từ khác được quy định trong hợp đồng tại địa điểm và thời gian đã quy định.
 • Chịu mọi rủi ro và chi phí đến khi hàng hóa được giao.
 • Trả tiền hàng theo hóa đơn thương mại của lô hàng.
 • Thông báo cho người bán về thời gian, địa điểm sẵn sàng nhận hàng.
 • Giúp người bán lấy các chứng từ cần thiết phục vụ cho việc làm thủ tục hải quan.
 • Nhận hàng tại địa điểm và thời gian như hợp đồng.
 • Chịu mọi trách nhiệm với hàng hóa từ khi nhận hàng.
 • Người mua không cần mua bảo hiểm. Tuy nhiên nếu người bán yêu cầu các thông tin cần thiết để mua bảo hiểm thì người mua cần phải chịu rủi ro và chi phí để cung cấp được các  thông thi này cho người bán

Cách ghi nhớ Incoterms DDP

Nghĩa là người bán chịu mọi rủi ro liên quan để đưa hàng đến nới đến và có nghĩa vụ thông quan nhập khẩu—> DDP thể hiện nghĩa vụ thối đa của người bán

DAP (Delivered at place)

Nội dung

Với DAP Incoterms 2020, người bán chuyển giao hàng hóa và rủi ro sang cho người mua khi hàng hóa được đặt dưới quyền định đoạt của người mua, trên phương tiện vận tải đã ở địa điểm đích nhắc đến trong hợp đồng, sẵn sàng để dỡ xuống. Đây là quy tắc có thể sử cho nhiều phương thức vận tải.

 • Điểm chuyển giao rủi ro/ hàng hóa: Người bán chịu mọi rủi ro và chi phí để đưa được hàng đến địa điểm giao hàng đã định sẵn trong hợp đồng.
 • Phân chia trách nhiệm và rủi ro trong điều khoản này:
Người bán Người mua
 • Ký kết hợp đồng vận tải để đưa được hàng đến điểm đích quy định.
 • Đóng gói và kẻ ký mã hiệu, kiểm đếm hàng.
 • Làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa.
 • Giao hàng kèm theo hóa đơn thương mại và các chứng từ khác được quy định trong hợp đồng tại địa điểm và thời gian đã quy định.
 • Chịu mọi rủi ro và chi phí đến khi hàng hóa được giao.
 • Trả tiền hàng theo hóa đơn thương mại của lô hàng.
 • Thông báo cho người bán về thời gian, địa điểm sẵn sàng nhận hàng.
 • Làm thủ tục nhập khẩu cho lô hàng.
 • Nhận hàng tại địa điểm và thời gian như hợp đồng.
 • Chịu mọi trách nhiệm với hàng hóa từ khi nhận hàng.
 • Người mua không cần mua bảo hiểm. Tuy nhiên nếu người bán yêu cầu các thông tin cần thiết để mua bảo hiểm thì người mua cần phải chịu rủi ro và chi phí để cung cấp được các  thông thi này cho người bán

Cách ghi nhớ Incoterms DAP

Người bán chịu mọi rủi ro cho đến khi hàng đã được đặt dưới sự định đoạt của người mua trên phương tiện vận tải đến và sẵn sàng để dỡ tại nơi đến.

DPU (Delivery at Place Unloaded)

Nội dung

 • Điểm chuyển giao rủi ro/ hàng hóa: Việc chuyển giao hàng hóa được coi là hoàn thành khi người bán đưa được hàng đến và dỡ xuống tại điểm giao hàng đã quy định vào thời gian đã thỏa thuận, đặt hàng dưới sự định đoạt của người mua.
 • Phân chia trách nhiệm và rủi ro trong điều khoản này:
Người bán Người mua
 • Ký kết hợp đồng vận tải để đưa được hàng đến điểm đích quy định.
 • Đóng gói và kẻ ký mã hiệu, kiểm đếm hàng.
 • Làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa.
 • Giao hàng kèm theo hóa đơn thương mại và các chứng từ khác được quy định trong hợp đồng tại địa điểm và thời gian đã quy định.
 • Chịu mọi rủi ro và chi phí đến khi hàng hóa được giao.
 • Dỡ hàng khỏi phương tiện vận tải ở địa điểm giao hàng.
 • Trả tiền hàng theo hóa đơn thương mại của lô hàng.
 • Thông báo cho người bán về thời gian, địa điểm sẵn sàng nhận hàng.
 • Làm thủ tục nhập khẩu cho lô hàng.
 • Nhận hàng tại địa điểm và thời gian như hợp đồng.
 • Chịu mọi trách nhiệm với hàng hóa từ khi nhận hàng.
 • Người mua không cần mua bảo hiểm. Tuy nhiên nếu người bán yêu cầu các thông tin cần thiết để mua bảo hiểm thì người mua cần phải chịu rủi ro và chi phí để cung cấp được các  thông thi này cho người bán

Cách ghi nhớ Incoterms DPU

Người bán chịu mọi rủi ro và chi phí để đưa được hàng đến địa điểm giao hàng đã định sẵn trong hợp đồng, sau đó dỡ hàng xong thì mới hết trách nhiệm. Hai bên nên cân nhắc kĩ việc chỉ ra 1 điểm giao hàng càng chi tiết càng tốt.

Những thay đổi trong Incoterms 2020 so với 2010

Tóm tắt sự thay đổi Incoterms 2010 Incoterms 2020
Điều kiện DAT được thay thế bằng DPU
 • Trong thực tế, nhiều khi người mua hoặc/và người bán muốn giao hàng ở một địa điểm nằm ngoài Terminal ở cảng. Tất nhiên, việc giao hàng nằm ngoài Terminal thì 2 bên có thể thống nhất với nhau sử dụng điều kiện DAP.
 • Với  điều kiện DAP thì hàng hóa và rủi ro với hàng hóa được chuyển giao sang cho người mua khi hàng hóa được đặt dưới quyền định đoạt của người mua tại nơi giao hàng, trên phương tiện vận tải sẵn sàng để dỡ xuống
 • Người bán phải dỡ hàng khỏi phương tiện vận tải thì mới coi là hoàn thành nghĩa vụ của mình.
 • Vậy, thực chất ở Incoterms 2020, điều kiện mới DPU chỉ là điều kiện DAT cũ nhưng mở rộng hơn về địa điểm giao hàng, hoặc là điều kiện DAP nhưng người bán có nghĩa vụ dỡ hàng xuống khỏi phương tiện vận tải, còn lại các nghĩa vụ khác được giữ nguyên.
 • Đây cũng là điều kiện duy nhất trong Incoterms mà người bán phải dỡ hàng xuống khỏi phương tiện vận tải.
Điều kiện FCA và Vận đơn có dấu On-Board Người bán phải giao hàng cho người mua hoặc bằng cách bốc hàng lên phương tiện vận tải người mua thuê để đến lấy hàng tại cơ sở của người bán, hoặc phải chở hàng tới địa điểm giao hàng nằm ngoài cơ sở của người bán và hàng hóa sẵn sàng để dỡ khỏi phương tiện của người bán.
 • Người mua có thể cho phép người chuyên chở của mình khi nhận hàng của người bán sẽ phát hành cho người bán 1 vận đơn có on-board notation. Sau đó người chuyên chở này sẽ đưa hàng tới cảng quốc tế để có thể chuyển hàng sang nước của người mua. Việc này phát sinh là do với FCA thì người bán sẽ giao hàng cho người chuyên chở do người mua chỉ định. Nếu hai bên mua bán theo Tín dụng thư L/C thì sẽ gặp một số rắc rối trong việc thanh toán khi đòi hỏi vận đơn On board từ phía ngân hàng.
 • Chính vì việc này, theo FCA Incoterms 2020 thì nếu trong hợp đồng có quy định, người mua sẽ hướng dẫn người chuyên chở đến lấy hàng và sau đó phát hành 1 vận đơn cho người bán để người bán có thể nhận được tiền hàng khi thanh toán bằng phương thức L/C . Đây được coi là một trong những sự thay đổi đáng kể nhất ở bản Incoterms mới này.
Sự khác biệt về mức bảo hiểm ở điều kiện CIP
 • Cost Insurance and Freight (CIF) và Carriage and Insurance Paid to (CIP) là 2 điều kiện duy nhất trong Incoterms chỉ định 1 bên phải mua bảo hiểm cho hàng hóa – ở đây là người bán.
 • Tại bản Incoterms 2010, chúng ta thấy rằng cả 2 điều kiện đều chỉ yêu cầu người bán phải mua bảo hiểm cho hàng hóa ở mức bảo hiểm thấp nhất – mức bảo hiểm loại C.
 • Điều kiện CIP nâng mức bảo hiểm bắt buộc lên loại cao nhất là loại A, còn giữ nguyên cho điều kiện CIF.
 • Vậy, chúng ta chỉ cần nhớ ở đây, là so với Incoterms 2010, thì ở bản 2020 thì chỉ có CIP là nâng mức bảo hiểm từ loại C lên loại A, còn CIF giữ nguyên không có thay đổi gì.
Phân chia chi phí rõ ràng hơn Chi phí được liệt kê cùng với bảo hiểm thành 2 phần trong 1 mục và không thực sự được liệt kê quá rõ ràng. Chi phí và bảo hiểm ở 2 mục khác nhau, liệt kê các chi phí mà các bên phải chịu ở riêng mục số 9 là A9/B9, để các bên có thể phân định rõ ràng hơn chi phí mà mình phải chịu.
Nghĩa vụ vận chuyển với người bán Người bán phải liên hệ với một bên thứ 3 để làm thủ tục vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên trong thực tế, nhiều trường hợp người bán có thể tự sử dụng các phương tiện chuyên chở sẵn có của mình để vận chuyển hàng hóa. Mở rộng nghĩa vụ của người bán tại các điều kiện mà người bán chịu trách nhiệm cho việc vận chuyển, rằng người bán có thể thuê bên vận chuyển thứ 3 hoặc tự tổ chức việc vận chuyển hàng hóa chứ không chỉ gói gọn trong việc thuê người vận chuyển như các bản Incoterms cũ.

Incoterms xuất bản đầu tiên vào năm nào? Đã được sửa đổi bao nhiêu lần?

Năm 1936, phòng Thương mại quốc tế ICC – International Chamber of Commerce tại Paris đã phát hành Incoterms nhằm thống nhất tập quán thương mại quốc tế, tránh được những vụ tranh chấp và kiện tụng làm lãng phí thời gian và của cải của con người và xã hội.Từ đó đến nay, Incoterms đã được sửa đổi và bổ sung 7 lần vào các năm 1953, 1967, 1976,1980, 1990, 2000 và 2010 nhằm phù hợp với thực tiễn thương mại quốc tế. Incoterms ra đời lần sau hoàn thiện hơn lần trước, nhưng không phủ định lần trước.

 • Incoterms 1990:
  • Gồm 13 điều kiện: EXW; FCA; FAS; FOB; CFR; CIF; CPT; CIP; DAF; DES; DEQ; DDU; DDP.
 • Incoterms 2000
  • Gồm 13 điều kiện: EXW; FCA; FAS; FOB; CFR; CIF; CPT; CIP; DAF; DES; DEQ; DDU; DDP.
 • Incoterms 2010
  • Bao bao gồm 11 điều kiện, là kết quả của việc thay thế bốn điều kiện cũ trong Incoterms 2000 (DAF, DES, DEQ, DDU) bằng hai điều kiện mới là DAT và DAP.
 • Incoterm 2020:
  • Bao gồm 11 điều kiện, một số thay đổi là điều kiển DAT được thay bằng DPU.

6 lỗi Incoterms phổ biến cần tránh

Sử dụng FOB cho hàng container

Mặc dù có niềm tin và thông lệ phổ biến, FOB Incoterm chỉ nên được sử dụng cho các lô hàng vận chuyển hàng hóa không chứa container. Lỗi này rất phổ biến đến nỗi nó đã trở thành một quan niệm sai lầm đến mức mà cực kỳ khắc sâu trong tâm trí của cả nhà nhập khẩu và nhà xuất khẩu.

Rủi ro chính liên quan nằm ở cảng xuất xứ.

Theo FOB, rủi ro được chính thức chuyển khi hàng hóa được chất lên tàu. Tuy nhiên, thông thường các chủ hàng sẽ giao hàng cho người chuyên chở tại nhà ga nơi chờ đợi để được xếp lên tàu. Vì hàng hóa nằm ở bến, nên nó chưa được xem là lên tàu. Bất kỳ thiệt hại nào phải chịu trong thời gian này về mặt kỹ thuật vẫn là trách nhiệm của shipper và bảo hiểm shipper cũng sẽ bao gồm phần này của quy trình. Tuy nhiên, trong trường hợp tranh chấp, các chủ hàng có thể và thường tranh luận rằng anh ta đã thực hiện phần của mình.

Vì vậy, để tránh những rắc rối, sự chậm trễ và quan trọng hơn là các tranh chấp có thể gây rủi ro cho mối quan hệ với nhà cung cấp, kết quả thường là người nhận hàng phải chịu chi phí này. Ngoài ra, FAS, CFR và CIF cũng không phù hợp với hàng hóa container vì lý do nêu trên. FCA, CPT và CIP là những lựa chọn thay thế chính xác vì chúng có nghĩa là vận chuyển hàng hóa bằng container. Đối với mỗi rủi ro này được chuyển tại điểm xuất phát khi hàng hóa được bàn giao cho người vận chuyển tại địa điểm đã thỏa thuận tại điểm xuất phát.

Không chỉ định địa điểm

Nhiều người không biết rằng các quy tắc Incoterms cho phép các địa điểm được chỉ định. Trên thực tế, việc không chỉ định địa chỉ đầy đủ có thể là nguyên nhân của tranh chấp vì sự không rõ ràng cho phép người bán chọn bất kỳ điểm giao hàng nào anh ta muốn trong địa điểm chung được cung cấp.

Điều này có thể không thuận tiện cho người mua, đặc biệt nếu anh ta phải dành thêm thời gian và tiền bạc để chuyển hàng hóa đến địa điểm cuối cùng dự định ban đầu của mình.

Ví dụ, FC FC Miami Miami có thể đề cập đến nhiều địa điểm giao hàng có thể có trong một khu vực rộng lớn. Điều này để lại nhiều chỗ cho cách giải thích của người bán và có thể để nó ở nơi thuận tiện nhất cho anh ta – điều này có thể dẫn đến sự bất tiện cho người mua.

Người bán cam kết DDP hoặc DAP mà không kiểm tra xem anh ấy / cô ấy có thể xử lý trách nhiệm nhập khẩu ở quốc gia người mua không

Theo DDP và DAP, người bán có trách nhiệm thanh toán tất cả các chi phí đến tại điểm đến.

Với DDP, điều này bao gồm trả thuế và thuế địa phương (như GST, VAT, v.v.) cũng như xử lý thông quan tại điểm đến. Lưu ý rằng không giống như DDP, DAP không yêu cầu trả phí thông quan. Sau này yêu cầu anh ta phải đăng ký làm nhà nhập khẩu ở nước ngoài tại quốc gia đích đến, một quá trình mà phụ thuộc vào quốc gia, có thể mất kế hoạch dài và tẻ nhạt.

Ở hầu hết các quốc gia, đơn giản là hiệu quả hơn khi có người nhận hàng xử lý các nhiệm vụ địa phương và thuế và thủ tục thông quan. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng theo DDP, người nhận hàng không có nghĩa vụ pháp lý phải làm như vậy và không làm như vậy có nghĩa là trách nhiệm sẽ thuộc về người bán. Người bán làm việc với một người nhận hàng không quen thuộc nên đảm bảo họ có thể hoàn thành các trách nhiệm cần thiết của họ tại điểm đến trước khi cam kết với D- Incoterms.

Mặt khác, người mua nên đảm bảo rằng các nhà cung cấp của họ được đăng ký là nhà nhập khẩu nước ngoài tại quốc gia đích và có khả năng thực hiện các trách nhiệm về thuế và nghĩa vụ. Là một người nhận hàng, mặc dù có thể không phải là trách nhiệm của bạn, nhưng tốt nhất là bạn nên thận trọng vì bất kỳ vấn đề nào có thể phát sinh từ việc giải phóng mặt bằng lỗi của shipper có thể dẫn đến sự chậm trễ trong việc giao hàng cho bạn.

Người mua sử dụng EXW mà không xem xét ý nghĩa của anh ấy / cô ấy trong thủ tục xuất khẩu

Điều này tương tự như điểm đã nói ở trên với sự đảo ngược vai trò.

Theo EXW, người bán có trách nhiệm tối thiểu, kết thúc bằng việc đóng gói hàng hóa thích hợp. Từ đó trở đi, người mua chịu trách nhiệm, bao gồm thủ tục xuất khẩu từ nước xuất xứ và bất kỳ thông tin liên lạc cần thiết nào với cơ quan xuất khẩu. Điều này có thể không đơn giản đối với người mua, đặc biệt nếu anh ta / cô ta không quen với quy trình xuất khẩu của nước xuất xứ.

Trong một số trường hợp, người bán sau đó có thể được yêu cầu tham gia. Ví dụ, trong EXW, người gửi hàng không bắt buộc phải tải hàng hóa lên xe tải trong quá trình lấy hàng. Vì trách nhiệm này thuộc về người mua, người mua thường phải thuê một người có nguồn gốc để thực hiện việc tải. Một vấn đề tiềm ẩn với điều này là các chủ hàng có thể không phải lúc nào cũng cho phép nhân viên không được ủy quyền thực hiện việc bốc hàng trên cơ sở của họ (ví dụ vì lý do trách nhiệm pháp lý).

Do đó, bản thân người gửi hàng có thể phải chịu trách nhiệm về việc bốc hàng, điều này trái với quy định của EXW. Vấn đề sau đó trở thành ai là bên chịu trách nhiệm nếu hàng hóa bị hỏng trong quá trình tải. Việc người mua kiểm soát điều này sau đó có thể không thực tế và không thực tế đối với các giao dịch nhất định. Để thay thế, hãy xem xét FCA.

Sử dụng CIP hoặc CIF mà không kiểm tra bảo hiểm có đủ và phù hợp với yêu cầu của hợp đồng thương mại không

Theo CIP và CIF Incoterms, người bán có nghĩa vụ cung cấp bảo hiểm cho hàng hóa. Theo quy định của Incoterms, chỉ bảo hiểm tối thiểu (110% giá trị hợp đồng) là bắt buộc.

Tuy nhiên, điều này có thể không đủ và không đủ cho hàng hóa được vận chuyển tùy thuộc vào các điều kiện của hợp đồng mua bán. Trong trường hợp hợp đồng thương mại yêu cầu bảo hiểm nhiều hơn, số tiền này sẽ cần phải được đáp ứng.

Không căn chỉnh Incoterm với các yêu cầu bảo mật của ngân hàng

Điều này áp dụng cho các phương thức thanh toán quốc tế như Thư tín dụng, theo đó bản chất an toàn và bảo mật của nó cho thấy sự thiếu tin tưởng hoàn toàn giữa người mua và người bán.

Với Thư tín dụng, thanh toán chỉ có thể được thực hiện sau khi có chứng từ cần thiết để chứng minh rằng các điều kiện của giao dịch đã được đáp ứng được gửi tới ngân hàng.

C-Incoterms phù hợp nhất để thanh toán bằng Thư tín dụng vì theo các Incoterms này, người bán kiểm soát hai trong số các chứng từ quan trọng nhất được yêu cầu để sản xuất để thực hiện thanh toán: Vận đơn và hóa đơn thương mại.

Theo F-Incoterms, mặt khác, người mua chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa và do đó có quyền can thiệp vào việc phát hành Vận đơn, sau đó có thể ngăn người bán được thanh toán.

________________________________________

✍️SUNWAY LOGISTICS

📲 Zalo hỗ trợ: zalo.me/g/emrbbn922

📩 Email: thanhlt@sunwaylogistics.vn

🌎 Website: https://sunwaylogistics.vn

📞Tel/Zalo: 0974855333/0947563919