BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2023 (CẬP NHẬP 23/01/2023)

I. Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2023 (cập nhật ngày 23/1/2023)

File Biểu thuế xuất nhập khẩu 2023 đã được Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai – Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tích hợp và cập nhật nhân dịp Xuân Quý Mão 2023.

Link File Biểu thuế xuất nhập khẩu 2023 các bạn có thể tham khảo tại những link sau:

II. Nội dung Biểu thuế xuất nhập khẩu 2023
1. Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam theo Thông tư 31/2022/TT-BTC.
2. Các biểu thuế năm 2021 liên quan đến hàng hóa XK, NK: Tổng cộng 31 biểu thuế, gồm: Biểu thuế XK, Biểu thuế NK thông thường, Biểu thuế NK ưu đãi, Biểu thuế GTGT, Biểu thuế TTĐB, Biểu thuế BVMT, 22 Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt & 03 biểu thuế XK ưu đãi của VN tham gia 17 Hiệp định thương mại song phương và đa phương.
Trong đó:
+ Biểu thuế XNK thông thường, NK ưu đãi được cập nhật theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại Công văn số 5731/TCHQ-TXNK ngày 29/12/2022 (Hiện tại vẫn đang chờ có nghị định/quyết định mới của Chính phủ & Thủ tướng).
+ Các biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt, XK ưu đãi được cập nhật theo các Nghị định từ 112/2022/NĐ-CP đến 127/2022/NĐ-CP và 129/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ.
3. Các chính sách quản lý mặt hàng theo mã HS của Chính phủ và các Bộ, Ngành liên quan đến 8.724/14.414 mã HS (tham chiếu theo chính sách đã cập nhật từ trước do các Bộ/Ngành chưa ban hành các danh mục hàng hóa mới theo Thông tư  31/2022/TT-BTC).


Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ :
Sunway Logistics Co.,Ltd

Ha Noi Head Office: 121 Xuan Quynh Str., Trung Hoa Ward, Cau Giay Dist., Ha Noi City

Hai Phong Branch: 375 Nguyen Van Linh Str., Le Chan Dist., Hai Phong City

Ho Chi Minh Branch: No. 26, 33 Str., An Phu Ward, Thu Duc Dist., HCMC

Tel: 024.3783.2694

Mobile: 0974855333

E-mail: thanhlt@sunwaylogistics.vn

Website: sunwaylogistics.vn