Search for:
Thủ Tục Hải Quan Đối Với Hàng Hóa Nhập Khẩu

Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015

1. Trình tự thực hiện:

    •  Bước 1: Người khai hải quan thực hiện việc khai báo hải quan và xuất trình hồ sơ hải quan (nếu có), xuất trình thực tế hàng hoá (nếu có) cho cơ quan hải quan.
    •  Bước 2: Công chức hải quan thực hiện việc thông quan hàng hoá cho người khai hải quan.

    2. Cách thức thực hiện:

    Điện tử Đọc tiếp

PHIẾU GIAO NHẬN EIR

Phiếu giao nhận EIR là viết tắt của Equipment Interchange Receipt:  là 1 loại phơi phiếu ghi lại tình trạng của cont. Ví dụ khi chủ hàng lấy cont ra khỏi depot để kéo về kho riêng đóng hàng, sẽ có 1 tờ phơi ghi rằng tình trạng cont tốt xấu hay thủng rách, ngoài ra có cách thông tin khác như số cont, số xe ô tô kéo cont ra, chủ hàng…; tương tự khi đóng hàng xong trả về bãi chứa cont chờ xuất khẩu thì người ta cũng làm vậy, cont có còn tốt hay ko, số chì như thế nào. Đọc tiếp