THỦ TỤC NHẬP KHẨU ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

Để nhập khẩu điện thoại di động từ Việt Nam ra nước ngoài cần thủ tục gì? Thuế suất ra sao? Các quy định quản lý nhà nước đối với mặt hàng này khi nhập khẩu? Quy trình, thủ tục nhập khẩu điện thoại di động là gì?… Đọc tiếp