PHÂN BIỆT HÀNG LCL VÀ FCL – ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA TỪNG LOẠI HÌNH VẬN CHUYỂN

Hàng LCL là gì? Hàng FCL là gì?

Hàng LCL

LCL – Less than container load là những lô hàng mà người giao nhận sẽ phải chịu trách nhiệm đóng hàng vào cont và dỡ hàng ra khỏi cont. Nếu lô hàng của chủ hàng có khối lượng nhỏ, không đủ để đóng trong một cont, khi đó chủ hàng có thể sử dụng cách thức gửi hàng lẻ (LCL). Đọc tiếp