INCOTERMS 2020 VÀ CÁCH GHI NHỚ SIÊU ĐƠN GIẢN

Incoterms là gì?

Incoterms (là chữ viết tắt của International Commerce Terms) là một bộ các điều kiện thương mại thể hiện tập quán giao dịch giữa các giao dịch giữa các doanh nghiệp trong các hợp đồng mua bán hàng hóa. Đọc tiếp