HS CODE – KHÁI NIỆM VÀ CÁC CÁCH TRA CỨU HIỆU QUẢ NHẤT [2022]

Định nghĩa

Mã HS là mã số dùng để phân loại hàng hóa nhập khẩu trên toàn Thế Giới theo hệ thống phân loại hàng hóa do tổ chức Hải quan Thế giới WCO phát hành có tên là “Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa” (HS – Harmonized Commodity Description and Coding System). Đọc tiếp