VẬN ĐƠN HÀNG KHÔNG LÀ GÌ? – CHỨC NĂNG VÀ PHÂN LOẠI – SO SÁNH VẬN ĐƠN HÀNG KHÔNG VÀ VẬN ĐƠN ĐƯỜNG BIỂN

Hiện nay, vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong thương mại quốc tế. Tuy hàng hóa được vận chuyển bằng loại hình này chỉ chiếm khoảng 1% về khối lượng nhưng chiếm tới khoảng 20% giá trị của tổng hàng hóa xuất nhập khẩu. Một trong những chứng từ được coi là quan trọng nhất trong vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không là vận đơn hàng không (Airway bill – AWB). Đọc tiếp