THỦ TỤC NHẬP KHẨU THIẾT BỊ MẬT MÃ DÂN SỰ

Mật mã dân sự là kỹ thuật mật mã và sản phẩm mật mã được sử dụng để bảo mật hoặc xác thực đối với thông tin không thuộc phạm vi bí mật nhà nước. Theo luật an toàn thông tin mạng hiện hành, sản phẩm mật mã dân sự là các tài liệu, trang thiết bị kỹ thuật và nghiệp vụ mật mã để bảo vệ thông tin không thuộc phạm vi bí mật nhà nước. Khi tiến hành nhập khẩu sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự phải có giấy phép kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự theo quy định của pháp luật. Bài viết dưới đây của Sunway Logistics cung cấp thông tin về thủ tục nhập khẩu thiết bị mật mã dân sự. Đọc tiếp