Search for:
Cắt giảm 76,5% mặt hàng kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực xuất nhập khẩu

Đến thời điểm này, Bộ Công Thương đã tiến hành cắt giảm tổng số 1446 mã HS/1891 mã HS, chiếm 76,5% mặt hàng kiểm tra chuyên ngành thuộc lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Bộ Công Thương vừa có văn bản số 8577/BCT-KHTC trả lời Công văn số 8248/BKHĐT-QLKTTW ngày 16/11/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022. Đọc tiếp

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LOGISTICS 2023

Phải khẳng định rằng việc ứng dụng CNTT và chuyển đổi số thành công trong logistics của doanh nghiệp là yếu tố quyết định đối với việc phát triển dịch vụ logistics để đáp ứng việc nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hoá xuất nhập khẩu nước ta trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử hiện nay, thích ứng với việc chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy nghiêm trọng do dịch COVID-19, xung đột quân sự Nga – Ukraine cũng như biến đổi khí hậu gây ra. Đọc tiếp

Thủ Tục Hải Quan Đối Với Hàng Hóa Nhập Khẩu

Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015

1. Trình tự thực hiện:

    •  Bước 1: Người khai hải quan thực hiện việc khai báo hải quan và xuất trình hồ sơ hải quan (nếu có), xuất trình thực tế hàng hoá (nếu có) cho cơ quan hải quan.
    •  Bước 2: Công chức hải quan thực hiện việc thông quan hàng hoá cho người khai hải quan.

    2. Cách thức thực hiện:

    Điện tử Đọc tiếp