Search for:
Logistics xanh là gì? Thực trạng logistics xanh tại Việt Nam ra sao?

Logistics xanh đang là xu hướng tất yếu, là khái niệm chỉ việc tính toán và các ứng dụng nhằm giảm thiểu các tác động về sinh thái của hoạt động Logistics. Việc “xanh hóa” ngành logistics và ứng dụng logistics xanh vào kinh doanh sẽ giúp các Doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí về môi trường, nâng cao khả năng cạnh tranh và tăng trưởng bền vững…Trong bài viết này, Sunway Logistics sẽ giới thiệu tổng quan về thực trạng logistics xanh tại Việt Nam, nêu rõ định nghĩa logistics xanh là gì, giải pháp đề xuất phát triển Logistics tại Việt Nam hiện nay. Đồng thời còn giới thiệu về Dịch vụ vận tải hàng liên vận Quốc tế với cơ sở hạ tầng đường sắt chuyên biệt, bạn quan tâm mời cập nhật và tham khảo dịch vụ tại đây. Đọc tiếp