Hai hãng tàu lớn nhất thế giới Maersk và MSC bất ngờ giải tán liên minh vận tải biển 2M

Hai hãng tàu lớn nhất thế giới Maersk và MSC bất ngờ giải tán liên minh vận tải biển 2M