HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VNACCS KHAI BÁO TỜ KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ

Xin chia sẻ lại cho doanh nghiệp lần đầu có kế hoạch xuất nhập khẩu HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VNACCS KHAI BÁO TỜ KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ:

Khi tham gia khai báo đến hệ thống VNACCS/VCIS Doanh nghiệp bắt buộc phải có đầy đủ các yếu
tố:

 • Thiết bị chữ ký số hay còn gọi là USB Token: Doanh nghiệp có thể tiếp tục sử dụng CKS
  đang khai báo trên hệ thống hải quan điện tử V4 nếu hạn sử dụng vẫn còn hiệu lực.
 • Tài khoản khai báo VNACCS được đăng ký gắn liền với chữ ký số khai báo: Mỗi chữ ký số
  sẽ được đăng ký là một tài khoản khai báo VNACCS (User ID).
  Tài khoản khai báo VNACCS giống như Account kết nối với Hải quan trên hệ thống khai báo điện tử
  V4 nhưng có sự thay đổi về các thông số, cách thức đăng ký.
  Một doanh nghiệp có thể đăng ký nhiều tài khoản khai báo khác nhau, mỗi tài khoản tương ứng với
  một chữ ký số. Các tài khoản này được quản lý bởi một tài khoản gọi là Tài khoản quản trị.
  Để đăng ký và quản lý các tài khoản khai báo này, doanh nghiệp cần phải đăng ký Tài khoản quản trị
  trước

Chi tiết :

https://drive.google.com/drive/folders/1JV-9BpyDMeHjvpVX6WrvBNzsOVxGdEZf

**********

Hi vọng Quý doanh nghiệp xuất nhập khẩu thành công.

SUNWAY LOGISTICS sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ các yêu cầu của Quý khách hàng.

________________

𝗦𝘂𝗻𝘄𝗮𝘆 𝗟𝗼𝗴𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝘀

Ha Noi Head Office: Floor 2, ACCI Building, 210 Le Trong Tan Str, Thanh Xuan Dist., Ha Noi City

Hai Phong Branch: 375 Nguyen Van Linh Str., Le Chan Dist., Hai Phong City

Ho Chi Minh Branch: No. 26, 33 Str., An Phu Ward, Thu Duc Dist., HCMC

Tel: 024.3783.2694

Mobile: 0974855333

E-mail: thanhlt@sunwaylogistics.vn

Website: sunwaylogistics.vn